De kunst van verbinding door innovatieve digitale oplossingen en data

Centraal Museum

De case

Blijf relevant: vandaag én morgen

Om relevant te blijven voor het publiek van vandaag én morgen, moeten musea kijken naar nieuwe technologische innovaties. Zo ook Centraal Museum, het oudste stedelijke museum van Nederland. Samen met het museum ging Trive de uitdaging aan om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen om haar publiek zowel online als onsite te bereiken en te activeren. Dit, door de eindgebruiker te allen tijde van het onderzoek centraal te zetten.

De vraag

Verbinding met de niet loyale bezoeker

De vraag vanuit Centraal Museum was helder: hoe ontwikkelen we een schaalbare, interactieve manier van communicatie met de niet loyale museumbezoeker, zodat er (meer) verbinding ontstaat met de kunst waardoor men getriggerd wordt (vaker) te gaan. Aan de hand van een onderzoek met de doelgroep van Centraal Museum zullen we samen tot een innovatieve digitale oplossing komen.

Onze aanpak

Design thinking en agile werken

De invulling van de uiteindelijke juiste digitale oplossing - om de niet loyale museumbezoeker (meer) te verbinden aan kunst - start met een onderzoekstraject.

Trive doet dit aan de hand van de inhouse ontwikkelde Transformation Model, waarbij de verschillende pijlers die een rol spelen bij het laten slagen van een innovatie, onder de loep worden genomen. Voor het succesvol implementeren van innovaties komt veel meer kijken dan bijvoorbeeld alleen het inzetten van een nieuwe tool. Ook brengt dit veranderingen met zich mee voor onder andere de doelgroep/gebruikers en alle processen eromheen. Trive Technology brengt de verschillende facetten in kaart om waarbij we werken met onder andere de design thinking methode, agile werken en digitale transformatiestrategieën.

Design thinking is een human centered benadering van innovatie, we zetten hierbij dus altijd de eindgebruiker voorop en testen tussen fases is essentieel. We stellen eerst vast wat de behoeftes en pijnpunten zijn om dit vervolgens te valideren met data.

Design thinking is een human centered benadering van innovatie, we zetten hierbij dus altijd de eindgebruiker voorop en testen tussen fases is essentieel. We stellen eerst vast wat de behoeftes en pijnpunten zijn om dit vervolgens te valideren met data. De design thinking methode bestaat uit vijf fases: empathize, define, ideate, prototype en test. Deze vijf fasen zijn niet altijd opeenvolgend, in de zin dat ze niet per se een specifieke volgorde hoeven te volgen en iteratief kunnen worden herhaald om oplossingen tijdens het proces aan te scherpen en te verfijnen.

Het werken met korte cycli van agile werken gaf Centraal Museum de mogelijkheid om tussendoor feedback te geven over de resultaten en tevens feedback bij de doelgroep op te halen. Deze aanpak stelt ons in staat om het traject snel te kunnen bijsturen. Dit, in tegenstelling van een lange termijn planning, waarbij het resultaat vaak pas op het eind van het traject te beoordelen is.

De uitwerking

Mensgerichte aanpak

In de empathize en define fase hebben we samen met Centraal Museum gekeken naar het perspectief van onze eindgebruiker en het kaderen van de focuspunten van het onderzoek. De deelnemers van het onderzoek hebben we middels een advertentiecampagne samengebracht, rekening houdend met de eis dat de deelnemers divers in ervaring met musea en demografie waren. Deze verschillen leiden tot interessante discussies, waardoor we snel verschillende ervaringen en behoeftes kunnen ontdekken.

Middels workshops, verdeeld over het onderzoekstraject, zijn we in gesprek gegaan met de doelgroep van Centraal Museum. Zo hebben we met diverse technieken discussies gevoerd, is er een brainstorm gehouden op basis van de bevindingen uit de eerste workshop om tot slot het door Trive ontwikkelde digitaal prototype te laten testen door de doelgroep.

Inmiddels zijn we bij de vierde fase aangekomen: de ideate fase. Dit is de fase waarin we zoveel mogelijk verschillende ideeën hebben verzameld om de pijnpunten van de bezoekers op te lossen. De ideeën die het best aansluiten bij de design challenge en wensen vanuit de doelgroep vormen de basis voor de prototypes die ontwikkeld worden.

Het resultaat

Waardevolle inzichten

De eerste waardevolle inzichten uit het onderzoekstraject hebben aangetoond dat er een duidelijke segmentatie per doelgroep is. Hieruit blijkt hoe Centraal Museum deze groepen het beste kan benaderen. De volgende stappen? Het verzamelen van meer data en het ontwikkelen van een prototype passend bij de vergaarde inzichten over de eindgebruiker!

Hulp nodig bij jouw innovatie? Klik hier om te zien wat we voor je kunnen betekenen.

"Door de design thinking methode zorgde Trive Technology ervoor dat de stem van ons publiek werd gehoord én doorvertaald naar het eindproduct. "

- Anna Kesler, hoofd development en filantropie Centraal Museum

Diensten

Dit zijn de diensten die we gebruikt hebben voor Centraal Museum.

  • Strategie
  • Doelgroeponderzoek
  • Advertentie- en wervingscampagne
  • UI/UX
  • Development

Gerelateerde projecten

Van Tienhoven Stichting

Van Tienhoven Stichting

Better Together Agency

Better Together Agency

Duppy

Duppy