Dé Scrum Handleiding | Alle ins en out over deze iteratieve werkwijze

Dé Scrum Handleiding

 

Zoals het een Digital Agency betaamt werken we bij Trive met de Scrum methode. In deze Scrum Handleiding bespreken we alle ins en outs van deze werkwijze. We behandelen:

 

  • Wat Scrum is
  • Hoe Scrum werkt
  • Wat de verschillende rollen binnen Scrum zijn
  • Welke lijsten we hanteren
  • Welke meetups we waarvoor gebruiken

Wat is Scrum?

 

Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk. Als team moet je snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

 

In onze branche is scrum een veel gebruikte iteratieve werkwijze. Het doel van scrum is werken als één team; zo gooien we eindeloze lange planningen weg, maar leveren we op korte termijn werkende producten af. Bij Trive werken we niet met eind evaluaties, maar met continue feedback die we direct toepassen tijdens het project. Zo zorgen we ervoor dat we een eindproduct opleveren dat voldoet aan alle verwachtingen.

 

Vaak weten opdrachtgevers pas echt wat ze wel of niet willen als men een eerste product, het prototype, of design ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum zorgt ervoor dat we tijdig kunnen bijsturen. Benieuwd naar het eindresultaat van al onze scrum sessies? Check dan onze cases.

Hoe werkt Scrum

 

In scrum werk je met een zelforganiserend en multidisciplinair ontwikkelteam in korte cycli aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli noemen we sprints. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten die het proces structuur geven. Uiteindelijk werken we zo samen met onze klanten toe naar een concreet eindproduct!

 

Daarnaast werken we in vaste rollen (ontwikkelteam, product owner, scrum master en stakeholder) en maken we gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals een product backlog en een scrumbord.

De verschillende rollen binnen Scrum

 

Binnen scrum heb je verschillende rollen. Deze hebben we voor je op een rijtje gezet.

 

1. Ontwikkelteam

Het scrum ontwikkelteam is een zelfsturend, multidisciplinair team. Met ons team zijn we in staat om minimaal 80% van het eindproduct te produceren. Het mooie aan het werken met scrum teams is dat iedereen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.

 

2. Product Owner

De product owner is een nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt. Hij/zij bepaalt prioriteiten, geeft richting en neemt besluiten! Verder onderhoudt de product owner het contact met de betrokken stakeholders en zorgt dat hun wensen geregisseerd worden op de product backlog.

 

3. Scrum Master

De scrum master zorgt ervoor dat het team optimaal kan presteren. Hij zorgt voor overzicht, snelheid, reflectiemomenten en bewaakt het proces. Een goede scrum master fungeert als een coach voor het team en biedt een luisterend oor.

 

4. Stakeholders

Stakeholders zijn mensen die nauw betrokkenen zijn bij het project. Hierin kun je onderscheid maken tussen gebruikers, beslissers en belanghebbende. Tijdens onze reviews nodigen we verschillende stakeholders uit om feedback te geven op tussenproducten. Indien ze wensen hebben, communiceren ze deze aan de product owner. Zo betrekken we hen van begin tot eind!

De lijsten in Scrum

 

Scrum staat bekend om de flipovervellen beplakt met post-its. Wij doen dit eigenlijk ook maar dan online in de vorm van lijsten. Dit maakt het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk. De lijsten zijn:

 

1. Product Backlog

Dit is een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct vertaald naar concrete tussenproducten. Deze wordt bij de start van het traject gemaakt en continu geactualiseerd.

 

2. Sprint Backlog

Dit is een geselecteerde verzameling product backlog items voor de huidige sprint. Deze maken we voor elke sprint en bevat items die op dit moment het belangrijkst zijn voor de klant.

 

3. Scrumbord

Dit bord bestaat uit de kolommen To do, busy en done. Onder to do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze naar busy en done tijdens de Stand ups. Dit zorgt ervoor dat we altijd weten hoeveel werk er al gedaan is, wat er nog moet gebeuren en tegen welke obstakels het team aanloopt.

De Scrum Meetups

 

Het scrumproces kent een vast ritme van vier bijeenkomsten die in dezelfde volgorde plaatsvinden.

 

1. Sprintplanning

Tijdens de sprintplanning bepaalt het team samen met de product owner het sprintdoel en de tussenproducten die opgeleverd worden in de komende sprint. Hiermee zorgen we ervoor dat we met de juiste dingen bezig zijn en niet teveel of onnodig werk op ons nemen.

 

2. Stand up

Het team bespreekt dagelijks in maximaal 15 minuten de voortgang en eventuele knelpunten. Hiermee maken we transparant of we ons sprintdoel gaan halen.

 

3. Review

Dit is het oplevermoment en demonstratie van de resultaten van de sprint. Hier worden stakeholders uitgenodigd om feedback te geven op de tussenproducten en kunnen ze de voortgang volgen.

 

4. Retrospective

Tijdens de retrospective evalueert het team het proces en haar prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren. Zo groeien we als team door elke sprint. Dit is de laatste bijeenkomst van een sprint, hierna start de volgende sprint met een nieuwe sprint planning.

 

Wordt jij blij van deze werkwijze en is jouw applicatie, website of design wel aan een nieuwe look toe of zoek je een team wat je helpt bouwen? We gaan graag met je in gesprek!